فناوری اطلاعات

21 درصد از سایت ها دارای آسیب پذیری های شناخته شده هستند

منبع: ایرنا
مطالعه بر روی 750 هزار دامنه یکتا نشان می دهد که 21 درصد از سایت ها دارای آسیب پذیری های شناخته شده هستند.
بر اساس مطالعه وضعیت وب در مارس 2015 که توسط شرکت Menlo Security که 750 هزار دامنه یکتا را مورد بررسی قرار داده است منتشر شد، 21 درصد از سایت ها دارای آسیب پذیری های شناخته شده هستند.
 
به گفته کوسیک گوروسوامی، مدیر ارشد فناروی Menlo Security، صفحه نخست هریک از 750هزار دامنه در Alexa 1 Million یکبار مشاهده شده است.
 
وی افزود: این یک اسکن فعال برای سایتی خاص و مرور تمامی صفحات آن نبوده است، بلکه یک اسکن تک صفحه ای از طریق مرورگر بوده است که تمامی متعلقات سایت از CDN ها، iframe ها، شبکه های تبلیغاتی و غیره را در نظر گرفته است.
 
گوروسوامی اضافه کرد :نگاهی به داده های به دست آمده نشان می دهد که 10 درصد از سایت های بررسی شده، یک نسخه آسیب پذیر PHP را اجرا می کنند. 
 
وی یاد آور شد: منظور از نسخه آسیب پذیر هر نسخه ای از PHP است که حداقل یک آسیب پذیری برجسته در پایگاه داده CVE داشته باشد. نرم افزار وب سرور آسیب پذیر نیز مورد قابل مشاهده ای بود که 4 درصد از یک نسخه آسیب پذیر Apache HTTP و 4 درصد نیز از یک نسخه آسیب پذیر IIS مایکروسافت استفاده می کنند.

​​