فناوری اطلاعات

یافته‌های تازه درمورد الکترومغناطیس برای کوچک‌سازی آنتن‌ها

منبع: سینا
گروهی از محققان دانشگاه کمبریج به یافته‌های تازه‌ای درمورد الکترومغناطیس دست یافته‌اند که براساس آن می‌توان طراحی آنتن‌ها را به اندازه یک چیپ‌ست الکترونیکی کوچک کرد.
این آنتن‌های بسیار کوچک که به عنوان لبه مرز طراحی نیمه رساناها توصیف می‌شوند، در صورت تولید انبوه حرکت رو به جلویی برای ارتباطات بی‌سیم خواهند بود.
هدف هر آنتنی، در یک برج ارتباطی یا یک گوشی موبایل، ارسال انرژی به فضای آزاد در شکل الکترومغناطیسی یا امواج رادیویی آن است تا انرژی را از فضای آزاد جمع‌آوی کرده و به دستگاه برساند.
یکی از چالش‌های اساسی در حوزه الکترونیک مدرن، سایز بسیار بزرگ آنتن‌ها و ناسازگاری با مدارهای الکترونیکی است که بسیار کوچک هستند و با توسعه تکنولوژی کوچک‌تر هم می‌شوند.
بدین ترتیب، درصورت اجرایی شدن و عرضه تجاری یافته‌های به دست آمده در مورد الکترومغناطیس‌ها که موجب کوچک‌سازی آنتن‌ها در اندازه چیپ‌ست‌ها خواهد شد، تحول بزرگی در این صنعت رخ خواهد داد.

​​