آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان صدور پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی

منبع: سینا
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان صدور پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی را منتشر کرد.
باتوجه به ضرورت ساماندهی ارایه خدمات مرکز تماس و به منظور ایجاد شرایط لازم برای رقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار ، اشتغال¬زایی، توسعه صادرات خدمات و بالا¬بردن کیفیت و سطح ارایه خدمات به مردم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی را برای متقاضیان واجد شرایط صادر می‌کند.
بر همین اساس از تمامی اشخاص حقوقی متقاضی و واجد شرایط دریافت پروانه دعوت کره است پس از مطالعه دقیق اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مرکز تماس داخلی مصوب کمیسیون و شرایط مندرج در آن و نیز مفاد این اطلاعیه، فرم¬های مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک درخواست شده به رگولاتوری ارسال کنند.
برای شرکت در این فراخوان، ارایه طرح راه‌اندازی و بهره‌برداری مرکز تماس دارای حداقل اطلاعات زمان‌بندی، آدرس، امکانات و ملزومات و سایر مشخصات مرکز، نحوه پوشش حداقل نیازمندی¬های ارتباطی، مساحت و طرح قرارگیری افراد و تجهیزات در مرکز، نیروی انسانی و ظرفیت مرکز الزامی است.
پس از احراز شرایط برای دریافت پروانه و با تایید رگولاتوری، متقاضی باید نسبت به واریز مبلغ حق‌امتیاز و تامین و ارایه ضمانت¬نامه¬های مربوطه و باتوجه به درخواست و شرایط مشخص شده در مصوبه اقدام کند.
حق امتیاز پروانه ارایه خدمات مرکز تماس برای شهرهای بزرگ ۲۰۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها ۵۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۲۰ میلیون تومان است.

​​