رگولاتوری

عمیدیان: توسعه نسل های سوم و چهارم اپراتورها براساس مفاد الحاقیه موافقت نامه پروانه است

منبع: ایرنا
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: توسعه نسل های سوم و چهارم اپراتورها براساس مفاد الحاقیه موافقت نامه پروانه است.
 
 
علی اصغر عمیدیان افزود: اپراتورها براساس تعهدات مندرج در الحاقیه اقدام کرده و توسعه شبکه تاکنون فراتر از تعهدات بوده است.
 
وی با تاکید بر ضرورت همکاری همه جانبه کلیه ذینفعان از جمله نهادها، سازمانها و شهرداریهای کشور در تامین فضای مورد نیاز ایجاد سایت ها جهت ارائه خدمات نسل های سوم و چهارم شبکه سیار، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 50 درصد شهر تهران دارای پوشش نسل 3 است که فراتر از تعهدات مندرج در الحاقیه می باشد.
 
عمیدیان با بیان اینکه الحاقیه موافقت نامه پروانه اپراتور اول در پایان اسفند ماه سال 93 ارائه شده است، افزود: در حال حاضر اپراتور اول نیز مطابق الحاقیه، توسعه شبکه را براساس مدل ارائه شده در دستور کار قرار داده بطوری که براساس مدل مذکوردر پایان سال 94اکثر نقاط شهری تهران تحت پوشش شبکه نسل 3 قرار خواهد گرفت.
 
وی در ارتباط با نسل پنجم موبایل نیز اظهار داشت: در سال 1393 در فرایند ارتقاء پروانه اپراتورهای تلفن همراه به نسل سوم و بالاتر این ظرفیت در پروانه ها ایجاد شده که توسعه­های آتی، با هماهنگی سازمان و کمیسیون مستقل از فناوری باشد.
 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افزود: به این ترتیب ظرفیت استفاده از فناوری­های نسل پنجم تلفن همراه ایجاد شده اما این فناوری، در سطح دنیا هنوز در مرحله مطالعه و پژوهش است و بهره­برداری تجاری از آن هنوز صورت نپذیرفته است.
 
وی، مطالعه و پژوهش در خصوص فناوری نسل پنجم و ایجاد ظرفیت­های مقرراتی برای استفاده در توسعه­ آینده را از جمله برنامه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1394 عنوان کرد.

​​