فناوری اطلاعات

ایرانی‌ها چقدر از پست استفاده می‌کنند؟

منبع: دنیای اقتصاد
آمارها نشان می‌دهد در 6 ماه اول سال گذشته در مجموع بالغ بر 310 میلیون مرسوله توسط شرکت پست جابه‌جا شده است. 
بنا بر آمارهای ارائه شده تا شهریورماه سال گذشته از طریق پست پیشتاز در کشور بالغ بر 36 میلیون و 676 هزار بسته جابه‌جا شده است که این رقم در مرسولاتی که از طریق پست سفارشی جابه‌جا شده‌اند به 11 میلیون و 525 هزار می‌رسد. همچنین نیمه اول سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 955 هزار بسته از طریق پست ویژه در کشور جابه‌جا شده است. از طریق خدمات پستی فروش نیز بالغ بر 114 میلیون و 136 هزار مرسوله به دست خریداران رسیده که براساس آمارها این بخش یکی از پرطرفدار‌ترین و پراستفاده‌ترین سرویس‌های پستی بوده است. همچنین خدمات پست الکتریکی در این مدت بالغ بر 18 میلیون و 563 هزار کاربر داشته و میزان جابه‌جایی مرسوله‌های پستی در پست عادی به بیشترین رقم آن رسیده است. تعداد مرسوله‌هایی که از طریق پست عادی جابه‌جا شده‌اند بالغ بر 127 میلیون و 175 هزار مرسوله  بوده است.

​​