فناوری اطلاعات

سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات برگزار می شود

منبع: مهر
سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با ریاست معاونت پژوهشی وزارت علوم برگزار می‌شود.
سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور، با معرفی دستاوردهای برتر دانشجویی برای اولین بار و به ریاست دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.
 
سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور توسط پژوهشگاه علوم و فناوی اطلاعات، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.
 
براساس حکم‌های صادره، دکتر آزاده محبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه و احمد گنجی، مدیر ارزیابی به ترتیب به سمت دبیرعلمی و اجرایی همایش منصوب شدند.
 
هم‌چنین برای اولین بار، بخش معرفی دستاورد برتر دانشجویی در همایش امسال، شکل گرفته که در این بخش، دستاوردهای برتر دانشجویی در حوزه کاربست فناوری اطلاعات در مراکز علمی کشور نیز معرفی و تقدیر می‌شوند.
 
این همایش فرصتی را برای فعالان این حوزه و مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور فراهم می‌آورد تا بتوانند درباره نیازها و چالش‌ها و نیز دستاوردها، نوآوری‌ها و ابتکارات حاصل شده در حوزه کاربست فناوری اطلاعات در مراکز علمی کشور، تعاملی سازنده داشته باشند.
 
بخش‌های اصلی این همایش امسال شامل معرفی دستاوردهای برتر، معرفی دستاوردهای برتر دانشجویی (جدید)، میزگرد تخصصی، نمایشگاه تخصصی و کارگاه آموزشی است و این همایش در روز ۲۰ خردادماه در در ایوان شمس برگزار خواهد شد.
 
پايگاه وب همايش به آدرس https://itmanc.irandoc.ac.ir/fa در دسترس است.

​​