اپراتورها

مخابرات پس از تجمع کارگزاران روستایی مدعی شد: قرارداد 4هزار و 500کارگزار مخابرات روستایی منعقد شده است

از مجموع 5 هزار و 900 کارگزار دفاتر مخابرات روستایی در سراسر کشور، تاکنون 4 هزار و 500 نفر با شرکت مخابرات قرارداد امضا کرده اند و این شرکت، آمادگی دارد قرارداد افراد باقی مانده را هر زمان که به این شرکت مراجعه کنند، امضا نماید.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، این شرکت در پی اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و قرارداد مستقیم با آنان، ضمن شناسایی همه کارگزاران مشمول طرح در سراسر کشور، آمادگی خود را برای عقد قرارداد از طریق شرکت خدمات اول مخابرات (از شرکت های زیرمجموعه گروه) اعلام کرد که تا پایان فروردین ماه 94، 4 هزار و 500 نفر مراجعه و قرارداد خود را ثبت نمودند.
 
بنابر همین گزارش، شرکت مخابرات ایران به منظور بیمه این گروه در سال های گذشته تاکنون مبلغ 35 میلیارد تومان به عنوان حق کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده و نسبت به تسویه حساب آن سازمان اقدام خواهد نمود.
 
این گزارش می افزاید: شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی که با حدود هزار کارشناس اداره می شود، تامین نیروی انسانی مورد نظر واحدهای اجرائی را از طریق شرکت خدمات اول مخابرات که یک شرکت زیرمجموعه گروه مخابرات است، تامین می کند.
 
بر اساس همین گزارش، شرکت خدمات اول مخابرات تاکنون نسبت به تأمین 28 هزار نیروی انسانی مورد نیاز مخابرات اقدام کرده است و این شرکت، متعهد به اجرای مصوبات قانونی و قانون کار می باشد.
 
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از همه کارگزاران مخابرات روستایی که تاکنون برای امضای قرارداد به شرکت های مخابرات استانی مراجعه نکرده اند، خواست هر چه سریعتر در این زمینه اقدام نمایند.
 
گفتنی است حقوق، مزایا، سنوات و حق بیمه 4 هزار و 500 نفری که قرارداد را امضا کردند تا پایان فروردین ماه 94 پرداخت شده است.

​​