فناوری اطلاعات

نگهداری و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی کشور به بخش خصوصی واگذار می‌شود

مدیرکل مهندسی شبکه ارتباطات زیرساخت از برگزاری سومین دوره مناقصه خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان‌های کشور خبر داد.
 
 
احمد نظرپور اظهار داشت: این شرکت خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان‌های کشور را برون سپاری می‌کند.
 
مدیر کل مهندسی شبکه و هماهنگی تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت افزود:‌ تحویل اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 93/71، تحویل اسناد از طریق سامانه ستاد از روز 1/9/ 94 آغاز شده و پس از دو بار تمدید، زمان تحویل پاکات فراخوان 94/2/8 و بازگشایی 94/2/9 تعیین شده است.
 
نظر پور تصریح کرد: هیچیک از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه یا شرکت‌های وابسته به آنها (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) مجاز به شرکت در این ارزیابی و مناقصه نبوده اند.
 
مدیر کل مهندسی شبکه و هماهنگی تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت خاطر نشان کرد: اولین دوره این مناقصه در مناطق 8 گانه برگزار شد؛ دومین دوره به صورت استانی برگزار شده و احتمالا برگزاری دوره سوم نیز به صورت استانی خواهد بود.

​​