فناوری اطلاعات

روز جهانی دختران و ICT برگزار می شود

منبع: مهر
مراسم روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و با همکاری انجمن ملی زنان کارآفرین برگزار می شود.
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با همکاری دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی، کمیته زنان در مهندسی IEEE بخش ایران و انجمن ملی زنان کارآفرین، برای اولین بار در ایران مراسم روز جهانی «دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات» را در کشور برگزار می کند.
 
فریبا مهدیون، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و مدیر اجرایی مراسم روز جهانی دختران و ICT گفت: با توجه به اهمیت نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در تمام عرصه های زندگی و افزایش تخصص زنان در حوزه ICT به عنوان نیمی از جمعیت جهان، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه مخابرات و ICT ، روز ۲۳ آوریل (سوم اردیبهشت ماه) را به عنوان "روزجهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات" نامگذاری کرده است.
 
وی درخصوص برگزاری مشابه این رویداد برای دختران ایرانی، ادامه داد: در ایران سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، کمیته زنان در مهندسی IEEEبخش ایران ، دانشگاه شریعتی و انجمن زنان کار آفرین در نظر دارند در آستانه روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات (International girls in ICT DAY) رویدادی را در روز ۸ اردیبهشت ماه جاری و در محل دانشکده ه شریعتی تهران برگزار کنند.
 
مهدیون ادامه داد: در این مراسم علاوه بر بانوان مدیر و صاحب ایده و کسب و کار ICT از حوزه دولت و بخش خصوصی، دختران دانشجو و دانش آموز، اساتید دانشکده های ICT تهران و همچنین سفیر ITU حضور خواهند داشت.
 
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص اهداف برگزاری این همایش گفت: مراسم روز دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات با شعار توسعه دانش و تغییر نگرش و با  اهداف ترغیب و ترویج دختران و زنان جوان به تحصیل در رشته های مهندسی IT و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه در این حوزه برگزار می شود.
 
وی با اشاره به برنامه های این مراسم ادامه داد: این برنامه در چندبخش شامل برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف ارائه تکنولوژی های جدید در حوزه ICT و همچنین معرفی و سخنرانی الگوهای موفق بانوان فعال ICT از بخش خصوصی، دولت و دانشگاهی است.
 
مهدیون با بیان اینکه مخاطبان این کارگاه های آموزشی دانشجویان رشته های مرتبط با ICT هستند، افزود: هریک ازکارگاه ها در یک بازه زمانی ۹۰ دقیقه ای و  برای ۲۵ نفر شرکت کننده برگزار می شود . در انتهای کارگاه سه نفر بعنوان برندگان کارگاه توسط ارائه دهندگان انتخاب و به کمیته برگزاری رویداد معرفی می شوند که در انتهای رویداد و در بخش اختتامیه به برندگان جوائزی اهدا خواهد شد.
 
به تمام شرکت کنندگان گواهی نامه مورد تایید ITU ارائه خواهد شد و علاقمندان می توانند برای ثبت نام در این رویداد به سایت https://www.shariaty.ac.ir مراجعه کنند.

​​