فناوری اطلاعات

همایشی برای بررسی نحوه استفاده از فضای مجازی در مدارس علمیه

منبع: فناوران
مسوول برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه از برگزاری گردهمایی معاونان تهذیب استان‌های کشور با هدف تدوین آیین نامه نحوه استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه خبر داد.
 
مصطفی رضوی افزود: این هم‌اندیشی به روال گذشته، با هدف تبیین برنامه‌های معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه و همچنین بررسی راه‌کارهای ترویج مبانی اخلاقی و تهذیبی برگزار می‌شود.
مدیر اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه کشورگفت: هم‌اندیشی در خصوص «چگونگی مواجهه با پدیده استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی در مدارس علمیه» از جمله مباحث مهمی است که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این مطلب که دهمین نشست به دنبال بازنگری، اصلاح و تکمیل آیین نامه نحوه استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه است، یادآورشد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی مربوطه، جلسات دانش‌افزایی در رابطه با موضوع نشست و جمع بندی نظرات و تهیه و تدوین پیش نویس آیین‌نامه جدید، نحوه مواجهه با پدیده استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه از جمله برنامه‌های این نشست است.

​​