فناوری اطلاعات

آدرس‌های آی پی نسخه چهار آمریکا تابستان تمام می‌شود

منبع: فارس
ایالات متحده اعلام کرده آدرس های آی پی نسخه چهار این کشور تابستان امسال به اتمام خواهد رسید، امری که سرویس دهندگان اینترنت در آمریکا را مجبور به مهاجرت به IPv6 خواهد کرد.
 
استفاده از آدرس های آی پی نسخه چهار اولین بار در سال 1981 در آمریکا آغاز شد. البته در آن زمان استفاده از اینترنت تنها محدود به دانشگاهیان بود، اما امروزه نزدیک به 4.3 میلیارد آدرس از این نوع مورد استفاده است که بیش از حد تصور بوده است.
 
امروزه با توجه به افزایش پرشتاب اتصال انواع رایانه، چاپگر، کنسول بازی و دیگر وسایل برقی به اینترنت می توان انتظار داشت که مهاجرت به آدرس های آی پی نسخه شش شتاب روز افزودنی به خود بگیرد. این نسخه از آدرس های آی پی 128 بیتی بوده و اولین بار در سال 1999 به کار گرفته شد . با کاربرد IPv6 پشتیبانی از 340 تریلیون تریلیون تریلیون آدرس در فضای مجازی ممکن است.
 
این وضعیت محدود به آمریکا نیست و تعداد آدرس‌های آی پی در آسیا و اروپا نیز رو به اتمام است و انتظار می رود ظرف ماه های آینده این کشورها هم مجبور به مهاجرت به آدرس های آی پی جدید شوند.

​​