فناوری اطلاعات

فناوری اینترنت در سال ۲۰۱۵ به روایت آمار و ارقام

منبع: همکاران سیستم
گزارش اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU) نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در چند سال گذشته با شتاب زیادی افزایش یافته است.
 
                               
 
اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور در گزارشی اعلام کرده است در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی ضریب نفوذ اینترنت از ۶.۵ درصد به ۴۳ درصد رسیده است. نسبت خانواده‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند نیز ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۳.۲ میلیارد نفر در سراسر جهان از اینترنت استفاده می‌کنند که حدود ۲ میلیارد نفر از آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
بر اساس این گزارش، تعداد اشتراک‌های ابزارهای همراه در حال حاضر به بیش از ۷ میلیارد رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰۰ فقط ۷۳۸ میلیون بوده است. اولین زائو، دبیر کل اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور درباره اهمیت این آمار و ارقام گفته است: این ارقام نه تنها نشان‌دهنده یک پیشرفت فناورانه پرشتاب است، بلکه به ما کمک می‌کند کسانی را در حال عقب ماندن از این اقتصاد دیجیتال و پرشتاب هستند، و نیز مناطقی را که نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری در حوزه ICT در آنها محسوس است، بهتر شناسایی کنیم.
رشد پرشتاب فناوری اینترنت، نگرانی‌ها درباره افزایش شکاف دیجیتال را نیز افزایش داده است. این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر ۴ میلیارد نفر از جمعیت کشورهای توسعه‌نیافته به اینترنت دسترسی ندارند. حدود ۱ میلیارد نفر از انسان‌ها نیز در مناطقی زندگی می‌کنند که اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور آنها را توسعه‌نیافته‌ترین کشورها می‌داند. از این یک میلیارد نفر حدود ۸۵۱ میلیارد نفر هیچ استفاده از اینترنت نمی‌کنند.
براهیما سانوئا، مدیر دفتر توسعه ارتباطات راه دور در این اتحادیه نیز گفته است: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سال‌های پس از ۲۰۱۵ نقش مهم‌تری در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا خواهد کرد، چرا که دنیا با شتاب بسیار بیشتری به سمت جامعه دیجیتال حرکت خواهد کرد. ماموریت ما این است که همه افراد را به هم متصل کنیم و یک جامعه اطلاعاتی همه‌شمول ایجاد کنیم. برای تحقق این مهم نیازمند داده‌های قابل مقایسه و با کیفیتی هستیم تا بتوانیم پیشرفت‌های صورت گرفته را بسنجیم.

​​