بازار سرمایه

اطلاعيه رگولاتوري براي متقاضيان FCP: به فرآیند ادغام و تجمیع پروانه‌ها توجه کنید/از هیچ کنسرسیومی حمایت ویژه‌ای نمی‌کنیم

 
 
بر اساس اين اطلاعيه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطابق با مصوبه كميسيون از هرگونه تجميع و ادغام كه باعث تشكيل اپراتورهاي قوي شود بطور عام و يكسان حمايت مي‌كند، ولي بهيچ عنوان در امور داخلي كنسرسيوم‌ها دخالتي نداشته و حمايت خاصي از هيچ كنسرسيومي نمي‌كند.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اطلاعيه اي  اعلام كرد: شركتهايي كه بر اساس مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۰۶ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، براي استفاده از امتيازات ادغام پروانه ها، اقدام به انتقال يا تجميع پروانه ها مي كنند، بايد در فرايند ادغام يا تجميع  به شرايط ذكر شده در مصوبه توجه كنند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بر اساس اين اطلاعيه، مواردي كه متقاضيان دريافت پروانه FCP و استفاده از امتيازات ادغام  پروانه ها بايد به آن توجه كنند عبارت است از:
 
بر اساس بندهاي ۷-۴ و ۷-۵ شركتي كه متقاضي پروانه FCP مي باشد بايد ۳۵ درصد پروانه اش متعلق به يك يا چند شركت PSTN يا PAP يا ISDP باشد كه شرائط مذكور در بند ۷-۵ را در تاريخ ۳۱ خرداد ۹۳، دارا بودند. بنا بر اين همان شركت هايي كه در ۳۱ خرداد ۹۳ مالك پروانه بودند بايستي ۳۵ درصد سهام را داشته باشند. البته بقيه سهام مي تواند با رعايت ساير شرائط متعلق به ديگران باشد.
 
مطابق تبصره ۶ بند ۷-۵، پروانه هاي متعلق به سهامداران يك متقاضي، براي احراز شرايط بند ۷-۵  متقاضي ديگر قابل استفاده نيست و البته در محاسبه امتياز تخفيف حق امتياز بر اساس ماده ۲۵ مصوبه ، هر پروانه معتبر در زمان محاسبه حق امتياز، قابل استفاده است. در هر صورت پروانه هايي كه براي بند ۷-۵ استفاده شده‌اند براي تخفيف محاسبه نمي‌شوند.
 
مبناي محاسبه پهناي باند براي جزء الف بند ۷-۵، قراردادهاي منعقده حداكثر تا سقف موافقتنامه با رعايت تبصره هاي بند ۷-۵ خواهد بود و با توجه به اينكه شركتها از وضعيت خود اطلاع دقيق دارند و نحوه محاسبه امتياز هم كاملا شفاف است لذا نياز به استعلام از سازمان نيست.
 
در نقل و انتقالات بايد دقت شود كه مطابق بندهاي ۸-۱ و ۸-۲ سهامداري مشترك بين خود FCPها و بين FCP ها و Servco ها و يا بين FCP ها با ديگر دارندگان پروانه بوجود نيايد، مسئوليت رعايت اين بندها بعهده متقاضي است و سازمان هر زمان (قبل يا پس از صدور پروانه)  متوجه سهامداري مشترك شود ، مطابق مصوبه اقدام خواهد كرد.
 
براي ثبت مشاركت مدني تا قبل از ۲۴ خرداد ۹۳ فقط ثبت در دفاتر اسناد رسمي به نحوي كه پروانه ها و سهامداري‌ها بخصوص ۳۵ درصد مربوط به بند ۷-۵ كاملا قطعي باشد كفايت مي‌كند ثبت شركت تجاري و ارائه پروانه‌هاي موضوع ماده ۲۵ بعد از ۲۴ خرداد تا قبل از صدور پروانه هم امكان پذير است. نكته مهم اين است كه كنسرسيوم بايد شرايط ورود را تا صدور پروانه حفظ كند.
 
به شركتهايي كه قصد دارند پس از دريافت پروانه FCP، در قالب مجموعه‌اي  متقاضي دريافت پروانه LTE باشند، توصيه مي‌شود تعداد پورت و پهناي باند بالايي در موقع درخواست پروانه FCP داشته باشند چرا كه به دليل محدوديت فركانس، واگذاري در شرايط رقابتي و با لحاظ كردن شاخصه هايي مانند تعداد پورت و پهناي باند انجام خواهد شد.
 
بر اساس اين اطلاعيه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطابق با مصوبه كميسيون از هرگونه تجميع و ادغام كه باعث تشكيل اپراتورهاي قوي شود بطور عام و يكسان حمايت مي‌كند، ولي بهيچ عنوان در امور داخلي كنسرسيوم‌ها دخالتي نداشته و حمايت خاصي از هيچ كنسرسيومي نمي‌كند.

​​