رگولاتوری

با مصوبه هیئت دولت ;کف حق امتیاز اپراتور مجازی 5میلیارد و سروکو 2میلیارد تومان تعیین و اساسنامه سازمان IT اصلاح شد

 
حق امتیاز پایه پروانه‌های اپراتور مجازی موبایل و ارائه خدمات ارتباطی (Servco) به ترتیب ۵۰ و ۲۰ میلیارد ریال تصویب شد.
 در صورتیکه ارزش خالص روز درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از 200 میلیارد ریال باشد، به ازای هر 50 میلیارد ریال 10 درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد.
هیات دولت در آخرین جلسه کاری خود به ریاست رییس‌ جمهور حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) را به میزان 50 میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم را 20 میلیارد ریال تعیین و تصویب کرد.
 
همچنین در این جلسه تعیین شد در صورتیکه ارزش خالص روز درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از 200 میلیارد ریال باشد، به ازای هر 50 میلیارد ریال 10 درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. همچنین حق امتیاز پروانه ارایه خدمات ارتباطی (Servco) رقم 20 میلیارد ریال تعیین گردید.
 
در این جلسه اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز صورت گرفت.
 
براساس اصلاحیه یاد شده، سرمایه سازمان مبلغ 911 میلیارد و 155 میلیون و 773 هزار و 246 ریال است که به 9 میلیون و 111 هزار و 557 سهم یکصد هزار ریالی و 73 هزار و 246 ریال پاره سهم به نام تقسیم می‌گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است.
 
 
 

​​