رگولاتوری

اپراتورهاي ADSL ملزم به تخليه سريع خطوط اينترنت پرسرعت با تقاضاي مشترك شدند

منبع: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري اعلام كرد: در راستاي توسعه بازار رقابتي سالم، تسريع و تسهيل در تغيير و انتخاب اپراتور و سرويس مناسب و با كيفيت از سوي مردم، رگولاتوري بر فرايند درخواست تخليه و دايري كاربران اينترنت پرسرعت (ADSL) نظارت مي‌كند.
 
غلامرضا داداش‌زاده گفت: تمامي اپراتورهاي PAP موظف هستند پس از دريافت درخواست تخليه خط از سوي مشتركين خود، موضوع را به شركتهاي مخابراتي اعلام كنند و شركت مخابرات نيز بايستي حداكثر ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از دريافت درخواست، خطوط مشتركين متقاضي را تخليه كند.
 
وي با اشاره به اينكه درخواست تخليه مشتركين شركت مخابرات ايران نيز بايد در همين بازه زماني از سوي شركتهاي مخابرات استاني انجام شود، افزود: درصورت ارائه درخواست تخليه از سوي مشترك و عدم اقدام موثر از سوي اپراتور، مشترك مي‌تواند شكايت خود را در سامانه ۱۹۵ (سامانه پاسخگوئي به شكايات) ثبت كند تا در سريعترين زمان به آن رسيدگي شود.
 
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري تاكيد كرد: هرگونه كوتاهي در مورد تخليه خطوط مشتركين تخلف محسوب شده و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي مطابق با مقررات با شركت متخلف برخورد مي‌كند.

​​