بازار سرمایه

تاکید سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بر ضرورت تعیین فرمولی جدید برای محاسبه هزینه مشترکان تلفن ثابت و همراه

مجلس: دولت مجاز به افزایش تعرفه خدمات پایه تلفن ثابت و همراه نیست

 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس،با تاکید بر ضرورت تعیین فرمولی جدید برای محاسبه هزینه مشترکان تلفن ثابت و همراه، گفت:هر نوع افزایشی در هزینه تلفن همراه و ثابت باید درخدمات ارزش افزوده آن اعمال شود.
 
رمضانعلی سبحانی فر درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید برضرورت تعیین فرمولی جدید برای محاسبه هزینه مشترکان تلفن ثابت و همراه، گفت: درحال حاضر دولت باید با دسته بندی خدمات ارایه شده به مشترکان نسبت به تعیین نرخ های جدید تعرفه تلفن ثابت و همراه اقدام کند.
 
نماینده مردم سبزوار،جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به اینکه هزینه های مخابرات شاید 15 سال باشد که تغییر نکرده است،افزود: تعرفه‌ها در خدمات تلفن ثابت و همراه درپایه قاعدتا نباید افزایش پیدا کند،چون این یک خدمت پایه ای است که همه اقشار مردم از ضعیف و قوی بتوانند استفاده کنند.
 
 
 
ضرورت رشد تعرفه خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت و همراه
 
این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه تغییر در تعرفه ها جهت جلوگیری از زیان اپراتورها یا افزایش درآمدی برای آن ها باید با دسته بندی خدمات صورت بگیرد،تصریح کرد: تغییر تعرفه های خدمات ارزش افزوده و افزایش آن راهکاری برای افزایش درآمدی اپراتورها است.
 
وی ادامه داد:با تغییر تعرفه خدمات ارزش افزوده به ازای هر نوع خدمتی که فرد دریافت می کند باید هزینه‌های خود را بپردازد.
 
سبحانی فر گفت:برخی ازخدمات ازسوی بعضی افراد ازجمله بازایان و تجار بیشتر استفاده می شود که در این صورت هزینه بیشتری را نیز باید بپردازند.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:باید افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه با درنظرگرفتن خدمات ارزش افزوده ای که ارایه می شود، به استثنای خدمات پایه محاسبه شود.

​​