آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبه حق امتیاز پروانه اپراتورهای نوع اول و دوم MVNO و SERVCO به وزارت ICT، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات ابلاغ شد

بر اساس مصوبه هیات وزیران، حق امتیاز پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و پروانه ارایه خدمات ارتباطی تعیین شد.
 
متن مصوبه هیات وزیران بدین شرح است:
 
1- حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال تعیین می شود.
 
در تبصره این مصوبه آمده است "در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش بینی شده در طرح تجاری بیش از دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال باشد به ازای هر پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال ده درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. برای مقادیر ارزش خالص روز کسری از پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال ضریب افزایش حق امتیاز به صورت خطی محاسبه خواهد شد".
 
2- حق امتیاز پروانه ارایه خدمات ارتباطی (Servco) بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال تعیین می شود.
 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 2/ 4/ 1394 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.
 
 

​​