رگولاتوری

رگولاتوری: پروانه‌هاي FCP تا دو ماه آينده صادر مي شود

منبع: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري درباره آخرين وضعيت صدور پروانه ارتباطات ثابت (FCP) گفت : تا پايان مهلت قانوني تقاضاي پروانه  (FCP),۲۶ متقاضي مدارك لازم را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي ارائه كرده اند و اين سازمان نيز بلافاصله با تشكيل كميته هاي تخصصي بررسي تقاضاها را آغاز كرده است.
 
صادق عباسي شاهكوه با اشاره به اينكه براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مهلت قانوني تقاضاي پروانه FCP تا ۲۴ خرداد ماه بود، افزود: اين تقاضاها در سه بخش شرايط ورودي از نظر ظرفيت (پورت و پهناي باند)، سهامداري‌هاي مشترك بين متقاضيان و همچنين بين متقاضيان و ساير دارندگان پروانه و صلاحيت‌هاي عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اقدامات لازم براي تكميل مراحل صدور پروانه به متقاضياني كه همه شرايط را دارا باشند، اعلام مي‌شود.
 
وي تصريح كرد: تلاش رگولاتوري بر اين است كه تمامي فرايند بررسي تقاضاها و صدور پروانه حداكثر ظرف دو ماه نهائي شود. البته بيش از زمان، بررسي دقيق و عادلانه همه تقاضاها مهم است.
 
عباسي شاهكوه درمورد تعداد تقاضاها گفت: رگولاتوري براساس مصوبه كميسيون عمل مي‌كند كه اين مصوبه با در نظر گرفتن شرايط ورودي تا حدودي تعداد را محدود كرده است و اين موضوع با اعمال سياستهاي تشويقي، تا حدي به شرايط بازار واگذار شده است و از آنجائي كه همه متقاضيان مجموعه‌اي از دارندگان پروانه PAP، ISDP و PSTN موجود هستند، با شناخت از بازار و بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي موجود، وارد اين فضا شده‌اند.
 
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري درباره نظارت بر پروانه‌هاي FCP عنوان كرد: با توجه به كاهش بار نظارتي در اثر كاهش تعداد پروانه‌هاي ISP و ISDP، امكان نظارت بر پروانه‌هاي ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطي ثابت (servco) بيشتر خواهد شد.
 
 وي درباره متقاضياني كه در فرايند بررسي موفق به دريافت پروانه FCP نشوند گفت: اين شركتها مي‌توانند متقاضي دريافت پروانه servco باشند كه از نظر سرويسهاي قابل ارائه تفاوتي با FCP ها ندارند. ضمن اينكه براي ورود ISP و ISDP ها به پروانه servco، از نظر حق امتياز و حق شبكه‌هاي موجود امتيازهاي قابل توجهي در نظر گرفته شده است.
 
عباسي شاهكوه درباره نحوه ادامه فعاليت شركتهاي ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و ارائه خدمات عمومي تلفن ثابت (PSTN) در شرايط فعلي گفت: براساس تمديد قبلي پروانه اين شركتها تا ۲۴ خرداد ماه مجوز فعاليت داشت كه مجدداً پروانه آنها تا پانزدهم شهريور تمديد شده است.

​​