بازار سرمایه

امکان افزایش سرمایه سهام ترجیحی کارکنان مخابرات فراهم شد

منبع: تسنیم
امکان افزایش سرمایه کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور که دارای سهام ترجیحی مخابرات هستند، فراهم شد.
 
 
بر مبنای تصمیمات اعلامی مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران و با توجه به افزایش سرمایه از محل 50 درصد سود سهام اعلامی سال 93 کارکنان، امکان مشارکت کارکنان دارنده سهام ترجیحی در استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه میسر گردیده است.
 
کارکنان شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور که متقاضی استفاده از امکان افزایش سرمایه خود در سهام این شرکت هستند، لازم است با مراجعه به سامانه داخلی کارکنان شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tcie.ir نسبت به تهیه پرینت فرم تقاضای افزایش سرمایه و تکمیل آن (به شرح فرم پیوست) اقدام کرده و تحویل حوزه مالی شرکت نمایند.
 
اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه پاسخگویی و جزئیات مربوط به افزایش سرمایه سهام ترجیحی کارکنان مخابرات ایران، در سامانه داخلی کارکنان شرکت مخابرات ایران به آدرس (www.tcie.ir) در دسترس است.

​​