بازار سرمایه

جزئیات انتشار ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مخابرات اعلام شد

منبع: تسنیم
مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین از آغاز قریب الوقوع بزرگترین تامین مالی بازار سرمایه در قالب انتشار و فروش اوراق مشارکت مخابرات ایران خبر داد.
 
 
محدثه رزاقی در خصوص جزئیات انتشار و فروش اوراق مشارکت مخابرات ایران به عنوان یک پروژه بزرگ تامین مالی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: شرکت مخابرات ایران به منظور تامین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بخشی از بدهی های خود درنظر دارد که 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.
 
مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین افزود: بر این اساس، اوراق شرکت مخابرات ایران تحت عنوان " اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر دوم" از روز بیست و دوم تیرماه به مدت یک روز کاری در فرابورس منتشر خواهد شد.
 
وی با اشاره به این که اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران با نام و قابل معامله در فرابورس با نرخ 21 درصد روزشمار در فرابورس منتشر می شود که سود آن هر سه ماه یکبار  پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: مبلغ اسمی هر ورقه از این اوراق یک میلیون ریال است که مدت اوراق چهار سال می باشد.
وی در خصو ص ارکان این اوراق نیز گفت: شرکت واسط مالی تیر دوم به عنوان ناشر و شرکت مخابرات ایران به عنوان بانی این اوراق محسوب می شوند.
 
این مقام مسئول در شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان مشاور عرضه و متعهد پذیره نویسی و بانک صادرات به عنوان ضامن آن نام برد که در این راستا شرکت تامین سرمایه نوین  بازار گردانی این اوراق را نیز  برعهده دارد.
رزاقی با اشاره به عدم محدودیت برای خرید اوراق از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ادامه داد: شرکت تامین سرمایه نوین بازار گردانی 225 هزار ورقه را به صورت روزانه با دستکم قیمت یک میلیون ریال متعهد شده است. همچنین بازار گردان تحت ضوابط قرارداد بازار گردانی، این اوراق را خریداری خواهد کرد؛ اما در صورت وجود خریدار با نرخ بالاتر، دارندگان می توانند این اوراق را با نرخ بیشتری به فروش رسانند.
 
به گفته مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین؛ معاملات دست دوم این اوراق پس از پایان پذیره نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می شود.
وی در مورد کارمزد و هزینه های پذیره نویسی این اوراق تصریح کرد: کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط ناشر اوراق پرداخت خواهد شد و بر این اساس، کارگزاران نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان دریافت کنند و کارمزد معاملات دست دوم اوراق نیز بر اساس نرخ های مصوب فرابورس از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

​​