فناوری اطلاعات

عضو هیات علمی دانشکده پست و مخابرات: دنبال اخراج کارمندان مخابرات نبودم

منبع: تسنیم
عضو هیات علمی دانشکده پست و مخابرات گفت: اخراج نیروی انسانی مخابرات راهکار پیشنهادی من نبوده و حاصل ذهن خلاق فردی است که به جای بهره‌گیری از نظرات کارشناسانه و علمی برای برون رفت از شرایط فعلی، به دنبال فرافکنی است.
 
 
روابط عمومی وزارت ارتباطات در واکنش به یادداشت امیر حسین مراغه‌ای (کارشناس مخابرات) که به نقد دیدگاه تعدیل پرسنل و نیروهای مخابراتی با عنوان "نسخه‌ای غیرکارشناسی؛ تعدیل نیروها به جای افزایش تعرفه‌ها" پرداخته بود، گفت‌وگویی را با صمد صمدیانی به شرح زیر انجام داده است:
 
"در پی انتشار یادداشتی که توسط روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و از زبان یک کارشناس نسبت به اظهارات صمدیانی -عضو هیات علمی دانشکده پست و مخابرات- در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، این استاد دانشگاه با توهمی خواندن مباحث مطروحه مبنی بر داشتن ماموریت از سوی وزارت ارتباطات، اظهار داشت: پیشنهادات اینجانب در زمینه لزوم «مدیریت علمی» مخابرات، مجموعه‌ای از اقدامات مشتمل بر طراحی و تولید سرویس‌های جدید و ارزش افزوده و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه‌ای بود که حکم یک گنج را داراست و این صرفا نظر شخصی اینجانب است.
 
وی با اشاره به اینکه در آسیب‌شناسی مشکلات مخابرات، بالا بودن هزینه نیروی انسانی این شرکت در مقابل ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌نماید به عنوان یکی از موضوعات اصلی نیازمند مداقه جدی و پیش‌بینی راهکاری عملیاتی است، اشاره نمود که اخراج نیروی انسانی در هیچ کجای مطالب و راهکارهای پیشنهادی اینجانب مطرح نبوده و حاصل ذهن خلاق فردی است که به جای بهره‌گیری از نظرات کارشناسانه و علمی برای برون رفت از شرایط فعلی، به دنبال فرافکنی و تغییر توجه افکار عمومی است.
 
در شرایطی که اشاره اینجانب به تورم نیروی انسانی در بخش تلفن ثابت و لزوم پیدا کردن راه کار مناسب توسط مدیریت ارشد مخابرات به موضوعاتی از قبیل بازنگری سازمانی در ساختار مدیریتی و توجه به هدایت و راهبری بهینه این نیرو در مسیر تولید سرویس و ارزش افزوده بوده است.
 
عضو هیات علمی دانشکده پست و مخابرات در پاسخ به ادعای غیر واقعی انتشار یافته در رسانه‌ها، افزود: بخشی از مسائل و مشکلات مبتلابه شرکت مخابرات، عدم وجود برنامه‌ای علمی و مناسب و دیدگاهی است که به جای اقدامات عملی، با نگاه توهمی و فرافکنی می‌خواهد یکی از مهمترین شرکت‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی کشور را هدایت کند.
 
صمدیانی در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به این موضوع که دانشگاه و نهادهای علمی و تحقیقاتی به عنوان بخشی از وظایف ذاتی خود در مسیر کاربردی و عملیاتی نمودن مباحث علمی می‌بایست نظرات و راهکارهای خود را عرضه نموده و بخش صنعت و خدمات نیز از این نظرات استقبال نماید، تاکید داشت که برخوردهای غیرکارشناسی و یک سونگر عملاً شکاف بین این دو حوزه را بیشتر می‌نماید.
 
وی در پایان با ذکر این نکته که طبعاً فضای رسانه‌ای فرصت لازم برای تشریح راهکارها و برنامه‌های جامع را ندارد، آمادگی مجموعه دانشکده پست و مخابرات را به عنوان نهاد علمی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه مشاوره و تعریف پروژه‌های عملیاتی در حوزه‌های ICT اعلام نمود."

​​