فناوری اطلاعات

نظر متفاوت متما و رگولاتوری در انتخاب اپراتورهای برتر!

منبع: فناوران
سایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، برترین ارایه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت در خرداد ماه 94 معرفی کرد.
 
بر اساس گزارش این سایت رسمی، در بخش اینترنت 256 kbps شرکت مخابرات استان مازندران و در بخش اینترنت 2 mbpsشرکت مخابرات استان خراسان رضوی رتبه اول را کسب کردند. این سایت در ارزیابی خود در بخش اینترنتن 128 kbps شرکت مخابرات استان اصفهان را حایز رتبه دوم و در512 kbps شرکت مخابرات خراسان رضوی را حایز رتبه سوم اعلام کرد. در این ارزیابی، شرکت حایز رتبه اول در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هیچ یک از خدمات نتوانست رتبه خود را حفظ کند و پایین تر از سایر شرکت‌ها قرار گرفت.

​​