باندپهن

واگذاری اینترنت پرسرعت در شهرستان های استان تهران

منبع: مخابرات استان تهران
از محل اعتبارات داخلی شرکت مخابرات استان تهران ، 61 روستا در محدوده شهرستان های رباط کریم، بهارستان و اسلامشهر از ارتباط اینترنت پرسرعت بهره مند شدند.
 
با تامین تجهیزات لازم برای این روستاها در محدوده شهرستان های یاد شده و همزمان با سفر هیئت دولت، طرح های اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات استان تهران در 61 روستای این سه شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
 
لازم به ذکر است اعتبارات این طرح ها از محل اعتبارات داخلی شرکت مخابرات استان تهران تامین شده و در قالب طرح uso نمی باشد.

​​