تلفن همراه

تعلیق فعالیت ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی پیام رسان در در صورت عدم اخذ مجوز تا دو ماه آینده

در دومین جلسه کارگروه «ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی» ، آئین‌نامه "تشکیل و وظایف کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی" مطرح شد.
 
دومین جلسه کارگروه «ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی» دیروز مورخ 94/05/12 با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمات تبلیغات اسلامی برگزار شد.
 
 رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با اشاره به  مصوبات جلسه دیروز کارگروه «ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه­ های ارتباطی» خاطرنشان کرد: در این جلسه آئین­‌نامه "تشکیل و وظایف کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه ­های ارتباطی" تصویب شد.
 
 موسویان به آخرین مصوبه این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به بند سوم مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر الزام اخذ مجوز توسط ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و ارائه کنندگان خدمات محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نسبت به اعطای زمانی معادل دو ماه به این افراد اقدام و پس از آن فعالیت آنان را معلق نماید.
 
 گفتنی است کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، با عنایت به مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی مورخ 1393/11/01، با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای فوق الذکر در تاریخ 94/04/15 شروع به کار نموده و وظیفه ساماندهی حوزه پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده را به صورت متمرکز بر عهده دارد.

​​