تلفن همراه

معاون مرکز ملی فضای مجازی: ساماندهی پیامک‏های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی

منبع: دنیای اقتصاد
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تدوین آیین‌نامه ساماندهی پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی تبادل می‌شود در آینده نزدیک خبر داد. 
 
محمدرضا کشاورزی از تدوین برنامه ملی رسانه‌های اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: این طرح هم‌اکنون در کمیته‌های تخصصی مربوطه در حال بررسی و انجام است و به‌زودی در کمیسیون عالی محتوای فضای مجازی برای تدوین نهایی، مطرح خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های دیده شده در برنامه ملی رسانه‌های اجتماعی، به ساماندهی وضعیت پیامک‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی مربوط می‌شود، ادامه داد: موضوع پیامک‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی با ساز و کار متفاوت از پیامک‌های انبوه در موبایل، در دست ساماندهی قرار دارد.
 
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه موضوع پیامک‌های انبوه در بستر رسانه‌های اجتماعی پیچیده‌تر از موضوع ارسال این پیامک‌ها از طریق شبکه‌های موبایل اپراتورها است، افزود: چرا که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده از طریق شبکه‌های موبایلی طبق قوانین کشور قابل پیگیری است اما در شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌دلیل عدم تبعیت از قوانین کشور و نیز عدم دسترسی به گردانندگان این شبکه‌ها، با وضعیت پیچیده‌تری مواجه هستیم.
 
وی گفت: با این وجود برای ساماندهی به ارسال پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و چند وقتی است که افزایش یافته، روشی را اجرایی خواهیم کرد.
کشاورزی با تاکید بر اینکه آیین‌نامه ساماندهی به این موضوع از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین خواهد شد، افزود: پس از تدوین و تصویب این آیین‌نامه، ضرورت اجرای آن نیز تبیین می‌شود.
 
رئیس کمیسیون عالی محتوا در مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون به عنوان یکی از سرفصل‌های طرح ملی رسانه‌های اجتماعی در کمیته‌های مرتبط در دست بررسی است و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی مرتبط نیز در حال اعلام مباحث خود در این زمینه هستند.

​​