تلفن همراه

تفاهمنامه ترابردپذیری شماره تلفن همراه مبادله شد

منبع: ایسنا
مراسم امضای موافقتنامه ارایه خدمات ترابردپذیری شماره بین اپراتورهای تلفن همراه و اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم برگزار شد.
 
مراسم امضای موافقتنامه ارایه خدمات ترابردپذیری شماره بین اپراتورهای تلفن همراه و اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم با حضور وزیر ارتباطات، معاونان و مدیران عامل سه اپراتور تلفن همراه کشور در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد.

​​