تلفن همراه

اینستاگرام با 300 میلیون کاربر درهای تبلیغات را گشود

منبع: ایلنا
ایستاگرام درهای خود را به روی شرکت های تبلیغاتی گشود.
 
اینستاگرام با هدف افزایش درآمدهای این شرکت درهای خود را به روی شرکت های تبلیغاتی گشوده است.
 
اینستاگرام با 300 میلیون کاربر فعال برتری نسبت به سایر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک برتری دارد و این نکته ای روشن برای اینستاگرام است تا بتواند کاربران خود را هدف تبلیغات قرار دهد؛ البته در سال های گذشته اینستاگرام تنها اجازه تبلیغات را به چند شرکت محدود داده بود که با اقدام جدید، شرکت های بیشتری می توانند از مزایای تبلیغاتی بهره مند شوند.
 
جیمز کوارس که مدیر تجارت جهانی اینستاگرام است در این رابطه می گوید: سالها زیادی زمان صرف شد که تکنولوژی این شبکه اجتماعی را به نتیجه برسانیم و اکنون می توانیم از تجربه ها درراستای برتری در این شبکه اجتماعی استفاده کنیم.
 
گفتنی است که تبلیغات اینستاگرام تا پیش از این تنها درکشورهای انگلستان،ژاپن،استرالیا،آلمان و فرانسه در دسترس بود.
 
دبراویلیام سون(تحلیلگر شبکه های اجتماعی)در این رابطه می گوید:"با توجه به اینکه کاربران اینستاگرام به فضای راحت و بدون تبلیغات این شبکه اجتماعی عادت دارند ورود شرکت های تبلیغاتی ممکن است نارضایتی هایی را در کاربران ایجاد کند؛ بنابراین این کار باید به آهستگی انجام شود.

​​