باندپهن

فروش اینترنت پرسرعت خانگی و تجاری در شانزدهمین نمایشگاه تلکام

منبع: مخابرات استان تهران
شرکت مخابرات استان تهران در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام اینترنت پرسرعت به مشتریان خانگی و تجاری واگذار می کند.
 
در نمایشگاه تلکام 2015 سرویس ADSL مخابرات به دوصورت پیش پرداخت (pre paid) و پس پرداخت (post paid) به فروش می رسد.
 
براساس همین گزارش در شیوه پس پرداخت مشترک می تواند هزینه سرویس ADSL را بر روی قبض تلفن پرداخت کند در حالی که متقاضیان خرید سرویس ADSL به شیوه پیش پرداخت بعد از ثبت نام سرویس و اخذ هزینه خدمات از طریق پورتال شرکت مخابرات استان تهران هزینه را پرداخت می کنند.
 
لازم به ذکر است متقاضیان خرید این سرویس می توانند علاوه بر مراجعه به غرفه شرکت مخابرات استان تهران در سالن 6 نمایشگاه تلکام 2015 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ، از طریق تماس با سامانه فروش و پشتیبانی 2020 و مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران به نشانی www.tct.irو یا مراجعه به یکی از مراکز مخابراتی نسبت به خرید این سرویس اقدام نمایند.
 

​​