تلفن همراه

شناسایی بدافزاری که روزانه صدها هزار دستگاه اندروید را آلوده می کند

منبع: ایرنا
بدافزار جدیدی با نام Ghost Push به تازگی شناسایی شده است که می تواند روزانه صدها هزار دستگاه اندروید را آلوده کند.
محققان بین المللی ادعا می کنند این ویروس در برنامه های کاربردی معتبر دانلود شده از روی فروشگاه هایی به غیر از گوگل وجود دارد و گسترده ترین آلودگی به واسطه این ویروس اتفاق افتاده است.
 
این ویروس از طریق نصب برنامه های ناخواسته مانند Monkey test و Time service بر روی دستگاه کاربر منتشر می شود و نمی توان این برنامه ها را به راحتی و حتی با برگرداندن تنظیمات دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه یا استفاده از آنتی ویروس حذف کرد.
 
این ویروس پس از به دست آوردن دسترسی root می تواند تبلیغات را دانلود، عملکرد دستگاه را کند، عمر باتری را کوتاه و بخش قابل توجهی از حافظه را اشغال کند.
 
این بدافزار خاص در اروپا، روسیه، منطقه خاورمیانه و جنوب چین در حال گسترش است. از کاربران اندروید خواسته می شود تا نسبت به دانلود برنامه ها از منابع غیررسمی هوشیار باشند و برنامه ها را از منابع معتبر دانلود کنند.

​​