باندپهن سیار

رگولاتوری: متقاضيان واجد شرايط MVNO تا بهمن موافقت‌ اصولي دريافت مي‌كنند

cra bulding.jpg

معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري از اعطاي موافقت اصولي به متقاضيان واجد شرايط اپراتور مجازي تلفن همراه (MVNO) تا بهمن سال جاري خبر داد.
 
 
صادق عباسي شاهكوه درباره نتايج بررسي اوليه تقاضاهاي پروانه MVNO گفت: از ۵۱ متقاضي دريافت پروانه MVNO، تقاضاي ۸ شركت به دليل ارائه نكردن طرح تجاري، براساس مصوبه قابل بررسي نبوده و به آنها اعلام شده است. همچنين ۳۱ متقاضي امتيازهاي لازم را در بررسي اوليه رگولاتوري كسب نكردند كه با آنها مكاتبه شده و اين متقاضيان تا ۲۹ مهر فرصت دارند درخواست تجديدنظر و مدارك تكميلي را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي ارائه كنند.
 
وي در مورد اشكالات درخواستهاي ارائه شده عنوان كرد: در ميان ۳۱ متقاضي، بيشترين اشكال مربوط به گردش مالي متقاضيان بود كه بعضاً به جاي صورتهاي مالي حسابرسي شده سال ۹۳، مدارك ديگري مانند اظهارنامه مالياتي ارسال كرده بودند كه مورد قبول قرار نگرفت. همچنين برخي از متقاضيان، نوع اپراتور مورد تقاضاي خود از جمله اپراتور نوع اول يا نوع دوم را مشخص نكرده بودند و البته برخي هم مجموع امتياز حداقل ۷۵ براي نوع ۲ و ۸۵ براي نوع ۱ را دريافت نكردند.
 
عباسي شاهكوه درباره تفاوت اپراتور نوع اول و دوم گفت: اپراتور نوع اول، اپراتوري است كه به غير از شبكه دسترسي، تمامي قسمتهاي ديگر شبكه را مي‌تواند داشته باشد در حاليكه اپراتور نوع دوم، اپراتوري است كه نه تنها در بخش دسترسي، بلكه در ساير بخشها نيز صاحب شبكه نيست.
 
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه درباره وضعيت ساير متقاضيان اظهار كرد: ۱۲ متقاضي ديگر براساس مدارك خود اظهاري ارائه شده، امتيازات لازم را كسب كرده‌اند اما اين موضوع به معناي نهائي شدن دريافت موافقت اصولي نمي‌باشد و در صورتي تصميم نهائي در مورد اين متقاضيان گرفته خواهد شد كه مدارك رسمي‌ آنها به ويژه در مورد اپراتور خارجي بعنوان شريك تجاري ارائه شود. همچنين بايستي اطمينان حاصل كنيم كه متقاضي MVNO با ساير MVNOها و اپراتورهاي ميزبان سهامداري مشترك ندارد.
 
وي افزود: سياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي بر اين است كه براي تمامي متقاضياني كه شرايط لازم را داشته باشند بطور همزمان موافقت اصولي صادر كند تا آنها در شرايط يكسان براي جلب مشاركت اپراتورهاي تلفن همراه، با يكديگر رقابت كنند.

​​