اپراتورها

اعتراض سازمان مدیریت و وزارت کشور به اقدام خلاف قانون «همراه اول»

در حالی که بر اساس ماده 21 " آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت"، تحویل آیین‌نامه ‌ها، دستورالعمل‌ های اجرایی، فرم‌ های اطلاعاتی، تجهیزات و امكانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر، باید به صورت رایگان به دارنده پروانه صورت بگیرد و در عین حال، آموزش دارنده پروانه و كاركنان مربوطه نیز باید رایگان باشد، برخی مجموعه های طرف قرارداد به این الزام قانونی توجه دقیقی ندارند.
 
به گزارش صبحانه، یکی از اقدامات خوبی که در سالهای گذشته به آن توجه مناسبی شده، ایجاد و توسعه دفاتر پیشخوان دولت است که بر اساس این طرح، بخش قابل توجهی از خدماتی که دستگاههای اجرایی و برخی مجموعه های بزرگ کشوری مانند اپراتورهای تلفن همراه، به مردم کشورمان عرضه می کنند، در اختیار این دفاتر قرار می گیرد تا مردم با سهولت و شرایط بهتری این خدمات را دریافت کنند.
 
البته این دفاتر نیز با مشکلات خاص خود مواجهند و علاوه بر عدم همکاری برخی دستگاهها و بخشها با واگذاری خدمات خود، نبود زیرساخت های مناسب در برخی از این بخشها، توسعه ارائه خدمات را با کندی مواجه کرده است. یکی دیگر از این مشکلات نیز، نوع مواجهه برخی دستگاهها با این دفاتر از نظر موضوعات مالی است.
 
به عنوان مثال، در حالی که بر اساس ماده 21 " آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت"، تحویل آیین‌نامه ‌ها، دستورالعمل‌ های اجرایی، فرم‌ های اطلاعاتی، تجهیزات و امكانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر، باید به صورت رایگان به دارنده پروانه صورت بگیرد و در عین حال، آموزش دارنده پروانه و كاركنان مربوطه نیز باید رایگان باشد، برخی مجموعه های طرف قرارداد به این الزام قانونی توجه دقیق ندارند.
 
به عنوان مثال، ابلاغیه 22 اردیبهشت ماه امسال شرکت ارتباطات سیار که خدمات همراه اول را ارائه می کند، با اعتراض برخی دستگاههای اجرایی به علت عدم رعایت دستور قانونی فوق مواجه شده است.
 
 
بر اساس نامه علیرضا شاهپری رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صدوقی مدیرعامل این شرکت که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که بخشنامه مذکور مبنی بر الزام دفاتر پیشخوان دولت به گذراندن دوره آموزشی در خصوص خدمات واگذار شده و پرداخت هزینه آن توسط دفاتر، موجب اعتراض وزارت کشور، کارگروههای استانی استانداری ها، انجمن صنفی و کانون دفاتر پیشخوان شده است.
 
این مقام مسئول در سازمان مدیریت در ادامه نامه خود از مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار خواسته است نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه به این سازمان اقدام کند.

​​