رگولاتوری

پروانه اپراتورهای جدید اینترنت هفته آینده صادر می شود

منبع: مهر
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعطای پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت - FCP - به نخستین گروه از واجدین شرایط در هفته آینده خبر داد.
 
صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اعطای پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به ۷ شرکت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پس از نزدیک به دو سال مطالعه و نظرخواهی و همکاری همه جانبه تمام ذینفعان، نخستین گروه از واجدین شرایط شامل ۶ شرکت از بین بزرگ ترین PAP های موجود و یک شرکت ISDP پروانه را دریافت می کنند.
 
وی افزود: اعطای این پروانه در راستای تجمیع بیش از یکهزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت صورت می گیرد.
 
عباسی شاهکوه با بیان اینکه، این پراکندگی، نظارت را با دشواری مواجه می کرد،گفت: با اعطای پروانه FCP رویکرد گذشته مبتنی بر پروانه های تک سرویسی، استانی و وابسته به فناوری، به پروانه های مستقل از فناوری، چند سرویسی و سراسری تغییر کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: کاهش تنوع پروانه ها و بازیگران این عرصه، موجب بهبود نظارت و کاهش هزینه های سربار می شود.
 
معاون رگولاتوری از دیگر مزایای این اتفاق به افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی اشاره کرد و افزود: با صدور پروانه FCP مجموعه های بزرگ اقتصادی شکل می گیرد که می تواند به جذب سرمایه گذاری های جدید و ایجاد اشتغال کمک کند.
 
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه از تعداد ۱۸ واجد شرایط، تاکنون ۷ شرکت توانسته اند همه مراحل صدور پروانه را طی کنند، اظهار داشت: پس از بررسی های صورت گرفته ۷ شرکت موفق شدند پس از اخذ تاییدیه های لازم تاییدیه، ضمانتنامه و حق الامتیاز، موافقتنامه پروانه را امضا کرده و هفته آینده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت را اخذ کنند.
 
وی افزود: از بین ۱۸ متقاضی واجد شرایط پس از این گروه نخست، یک گروه دیگر شامل ۵ شرکت دیگر نیز احتمالا ظرف یک ماه آینده مراحل صدور پروانه را تکمیل خواهند کرد و ۶ متقاضی باقیمانده هم تا بهمن ۹۴ فرصت دارند که با حل مشکلات، نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.

​​