فناوری اطلاعات

انتقاد از سمانتک به دلیل صدور گواهی‌های جعلی امنیتی

منبع: فارس
پس از افشای صدور گواهی‌های امنیتی جعلی توسط تعدادی از کارمندان خاطی شرکت امنیتی سمانتک، این شرکت با انتقادهای گسترده مواجه شده است.
 
از جمله این منتقدان گوگل است که به سمانتک هشدار داده از این به بعد هیچ یک از گواهی های امنیتی این شرکت که با سیاست های شفاف سازی عملکرد گوگل سازگار نباشد به درستی بر روی محصولات گوگل عمل نخواهد کرد و به طور قطع با مشکل مواجه خواهد شد.
 
گوگل همچنین از سمانتک خواسته توضیح دهد چرا نتوانسته جلوی توزیع گواهی های امنیتی جعلی خود را بگیرد و اقداماتی در این زمینه صورت نداده است. این شرکت نگران است که اقداماتی از این دست اجرای حملات پیشینگ یا انتقال بدافزار را به رایانه‌های کاربران ممکن کند.
 
سمانتک می گوید تعدادی از آزمایشات انجام شده بر روی گواهی‌های امنیتی اشکال داشته اند و در این مورد از قبل اطلاع رسانی کرده است. همچنین این شرکت تعدادی از کارکنان خود را که از دستورالعمل های مربوطه تبعیت نکرده اند اخراج کرده است. ظاهرا مجموعه این گواهی ها بالغ بر 2600 مورد بوده که رقم اندکی محسوب نمی شود.

​​