باندپهن

دانلود شبانه رایگان برای مشترکین کمپین شگفت انگیز

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
تمامی مشترکینی که قبل از تاریخ 10 مهرماه سال جاری در کمپین شگفت انگیز شرکت مخابرات استان تهران ثبت نام کرده اند از زمان شروع قرارداد به مدت یک سال می توانند از دانلود شبانه رایگان (از ساعت 1 تا 7 بامداد) استفاده نمایند.
 
کامران کاظمی معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب افزود: هدف از اجرای این کمپین کسب رضایت مشترکین با افزایش 2 تا 4 برابری سرعت سرویس بدون افزایش تعرفه مربوطه طبق ترافیک ماهانه تعیین شده بود و چنانچه برروی قبوض کارکرد آن دسته از مشترکین این کمپین هزینه دانلود شبانه محاسبه شده باشد اصلاحات برروی قبوض سیکل بعدی انجام می شود.
 
وی سقف دانلود رایگان شبانه را برای مشترکینی که بعد از تاریخ 10 مهر در این کمپین ثبت نام کرده اند به شرح جدول ذیل اعلام کرد.
 
 
 
پهنای باند ترافیک ماهانه دانلود شبانه رایگان
 

پهنای باند قبلی

 پهنای باند در کمپین  

 ترافیک ماهیانه(GB)

دانلود شبانه رایگان

128 Kbps

256 Kbps

5

ندارد

512Kbps

4

ندارد

256 Kbps

512Kbps

5

ندارد

1Mbps

4

ندارد

512 Kbps

1Mbps

8

5GB

2Mbps

7

5GB

1mbps

2Mbps

13

10GB

5Mbps

12

10GB

2mbps

5Mbps

31

15GB

 10Mbps

30

15GB

 


​​