فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس فاوای نفت برگزار میشود

"چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی" www.petroict.com با توجه به اهداف کلان و سند چشم انداز توسعه صنعت نفت در حوزه فاوا، و با هدف شناخت و ارزیابی دستاوردها و پیشرفت های فاوا، ارائه توانمندي‌هاي موجود و نیز بررسی چالش های فراروی توسعه بهره گیری از این فناوری ها و لزوم بهرهگیری صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از راهکارهای نوین فاوا، با مشارکت شرکت های تابعه وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکتهای فاوا، دانشگاههای کشور طی روزهای 3 و 4 آذر ماه 1394 در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار میگردد. 
 
سرفصل های کنفرانس شامل مديريت فاوا در نفـت، گـاز، پالايش و پتروشيمي، راهکارهاي عمومي فـاوا در صنعت نفـت، سامانههاي تخصصي فـاوا در صنعت نفت، سامانههاي صنايع پايين دستي، سامانههاي معاملات بينالمللي، نقش فـاوا در صنعت نفـت، مخابرات و ارتباطـات در صنعت نفـت، سخت افزار و شبکه در صنعت نفـت می باشد.
 
این کنفرانس با حضور مدیران ارشد وزارت نفت، وزارت فاوا، مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت های نفت، فاوا و کلیه حوزه های مرتبط در 5 سالن همزمان با ارائه سخنرانی ها، ارائه موردکاویها، سمینارهای آموزشی، میزگردهای تخصصی و برترین عملکردها، نمایشگاه تخصصی با شرکت های مطرح در حوزه های نرم افزار، سخت افزار، شبکه، راه حل های سازمانی، . . .  جهت معرفی توانمندیهای این سازمان ها به مدیران فاوای صنعت نفت و اطلاع از پروژهها و نیازمندیهای آتی این صنعت برگزار میگردد.
 
 
 

​​