فناوری اطلاعات

صدور نهمین مجوز فعالیت مرکز پشتیبانی امنیت اطلاعات

منبع: دنیای اقتصاد
نهمین مجوز فعالیت مرکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد امنیت اطلاعات) به دانشگاه بیرجند اعطا شد.
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف اجرای طرح‌های کاربردی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات، نهمین مجوز فعالیت مرکز آپا را به دانشگاه بیرجند اعطا کرد. در این باره سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: این مرکز تخصصی به‌عنوان نهمین مرکز آپا در کشور راه‌اندازی شد و به‌عنوان یکی از مراکز همکار مرکز ماهر در سه حوزه مشاوره، امن‌سازی و مقابله با رخدادها، ارتقای سطح دانش و آگاهی تمام کاربران و سازمان‌ها در بخش امنیت سایبری فعالیت می‌کند.
 
علاوه بر این، اعطای مجوز مراکز آپا، در راستای ارتقای سطح دانش کارشناسان و متخصصان فناوری اطلاعات در استان‌های کشور صورت می‌گیرد تا باعث ارتقای سطح امنیت فضای سایبری استان‌ها شود.

​​