فناوری اطلاعات

پلیس فتا حواسش بود چه‌کسی حواسش نبود؟

منبع: همشهری آنلاین
«پلیس فتا حواسش به همه‌‌چیز هست» همین یک جمله ساده و چند گاف دیگر از سوی آن جوانک خام، کافی بود تا ما ملت همیشه در صحنه، این فرصت بادآورده را برای استارت ماشین خنده‌سازی‌‌مان به راحتی از دست ندهیم.
 
 آن كارگر ساده املاك و البته فريبكار پس از انتشار آن عكس‌هاي وقيحانه با تعدادي از دختران و دستگيري نابهنگام، هم‌اكنون به‌دليل همين بازي‌هاي كودكانه خودش و ما، تا آستانه حكم افساد في الارض هم پيش رفته است.حالا براساس همان جمله معروف خودش در آن كليپ كذايي - كه با انتشار آن مي‌خواست آبي بر آتش مردم بريزد- بياييد ببينيم غيراز پليس فتا آيا شخص ديگري حواسش به اين قضايا بوده يا نه؟
 
چند نفر از ما مثل آن جوان ساده‌لوح، حجمي- كم يا زياد- از اطلاعات شخصي مان را روي گوشي‌هاي موبايل‌مان حمل مي‌كنيم؟ آيا حواس‌مان هست كه اين عكس‌ها و فيلم‌هاي خانوادگي تا چه اندازه مي‌توانند مورد سوءاستفاده ديگران قرار بگيرند؟ موبايل مي‌تواند وسيله‌اي براي ثبت لحظات خصوصي زندگي ما باشد اما مطمئنا وسيله خوبي براي ذخيره و حفظ آنها نيست.
 
چه تعدادي از شما مراقب هستيد كه شبكه‌هاي اجتماعي را با آلبوم عكس‌هاي خانوادگي اشتباه نگيريد؟ گيرم كه حتي به پوشش شرعي هم اعتقادي نداشته باشيد، آيا وقتي امكان سوءاستفاده عليه شما هست، بايد هنجارهاي معمول اجتماعي را هم ناديده بگيريد؟ آيا دوست داريد با عناويني چون داف‌و پاف و پلنگ و حتي برچسب‌هايي وقيحانه‌تر شبكه به شبكه، كانال به كانال و گوشي به گوشي انگشت‌نماي اين بازار مبتذل بشويد؟
 
چقدر حواسمان هست كه محفل خصوصي محل حضور گوشي موبايل نيست؟ نبايد به هر بهانه‌اي با هر كسي عكس انداخت و اجازه داد تا افراد غريبه امكان ثبت لحظاتي از حريم خصوصي شما را داشته باشند؟ حتي اگر همه آن عكس‌هاي وقيحانه صرفا نمايشي بچگانه بيش نباشد، آيا پس از انتشار كسي باور مي‌كند همه آنچه مي‌بيند تصادفي ساده بيش نباشد؟ يا به اكره و اجبار و فريبكاري گرفته شده باشد؟
 
اشتباهي رخ داده؛ در اين شكي نيست اما چند نفر از ما موقع همه بازنشرها و شوخي كردن‌هايمان فكر آبرويي كه بر سر كوي و برزن مي‌بريم، بوديم؟ آيا گمان مي‌برديم با داغ كردن اين موضوع ممكن است كسي به فساد في‌الارض محكوم شود؟ آيا همين ما آدم‌هاي محترم وقتي سري بر بالاي دار رفت، از خود نمي‌پرسيم در تبديل اشتباه بچگانه جوانكي خام به جرمي سنگين، چقدر سهم داشته‌ايم؟

​​