تلفن همراه

ایرانسل از سرمایه‌گذاری 29 میلیارد تومانی در ایلام، افزایش ظرفیت MBB و افزایش 64برابری ظرفیت رومینگ عراق خبر داد

    
مدیرکل پروژه ایرانسل گفت: ایرانسل از ابتدای سال جاری  19 میلیارد تومان در ایلام سرمایه‌گذاری کرده و تا پایان سال 10 میلیارد تومان دیگر برای نسل سوم و چهارم سرمایه‌گذاری خواهد شد.
 
«محمدرضا منصوری» در گفت‌وگو با ایسنای ایلام، اظهار کرد:  در ایام اربعین 6 سایت سیار نسل سوم و چهارم ایجاد شده و 8 سایت ماکرو را افزایش ظرفیت داده‌ایم و در چزابه 7 سایت نسل دوم ، سوم و چهارم سیار و در شلمچه نیز 3 سایت سیار راه‌اندازی شده است.
 
وی با بیان اینکه در مهران نیز 3 سایت سیار راه‌اندازی شده است، ادامه داد: در 5 مسیر منتهی به شلمچه 24 سایت ماکرو ارتقاء ظرفیت داشته‌اند و در این مرز نیز 1000 تی.آر. ایکس. ایجاد شده و مجموعا 21 سایت سیارراه‌انداری شده است.
 
مدیرکل پروژه ایرانسل با بیان اینکه پهنای باند دستیابی رومینگ 64 برابر شده است، گفت: هزینه‌های تماس از عراق 999 ریال است.
 
منصوری هزینه‌ی هر مگابایت اینترنت را 499 تومان عنوان و تصریح کرد: در شهر ایلام شبکه‌ی نسل 3 و 4 با هفت سایت راه‌اندازی شده است.
 
وی گفت: ایرانسل از ابتدای سال جاری 19 میلیارد تومان در ایلام سرمایه‌گذاری کرده و تا پایان سال 10 میلیارد تومان دیگر برای نسل سوم و چهارم سرمایه‌گذاری خواهد شد.
 
 
 

​​