باندپهن

شرکت مخابرات استان تهران: فروش کارت های IN با نرخ متنوع

منبع: شرکت مخابرات استان تهران
فروش کارت های اینترنتی IN با اعتبار 10 هزار ریال تا 200 هزار ریال از طریق وب سایت شرکت مخابرات استان تهران امکان پذیر است.
 
به منظور رویکرد گسترش تنوع اعتبار در کارت های اینترنتی IN فروش کارت با اعتبار 10، 20، 50، 80 و 200 هزار ریالی از طریق سایت شرکت مخابرات استان تهران فراهم شده است.
 
براساس همین گزارش اعتبار کارت های 10 هزار ریالی از تاریخ اول آذرماه به مدت 3 ماه و اعتبار کارت های 200 هزار ریالی با تخفیف 40 هزار ریال به مدت 2 سال است.
 
شایان ذکر است شهروندان استان تهران می توانند جهت خرید شارژ کارت های اعتباری IN به پورتال شرکت مخابرات استان تهران به نشانی WWW.TCT.IR بخش فروش کارت اعتباری IN مراجعه و شارژ کارت خود را دریافت کنند.
 

​​