تلفن همراه

تشکر واعظی از همتای عراقی برای افزایش کیفیت ارتباطی زائران

منبع: تسنیم
وزیر ارتباطات در پیامی از همتای عراقی خود به مناسبت برنامه ریزی و هماهنگی مطلوب وزارت ارتباطات عراق و اپراتورهای آن کشور در برگزاری هر چه مطلوب مراسم اربعین حسینی و افزایش کیفیت ارتباطی زائران در این ایام تشکر و قدردانی کرد.
 
درمتن این پیام آمده است:
 
"جناب آقای حسن کاظم الراشد
 
وزیر محترم ارتباطات جمهوری عراق
 
مایلم از برنامه ریزی و هماهنگی مطلوب وزارت ارتباطات عراق و اپراتورهای آن کشور در برگزاری هر چه مطلوب مراسم اربعین حسینی و افزایش کیفیت ارتباطی زائران در این ایام که حاصل همکاری و هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط دو کشور بوده است؛ از جناب عالی و همکاران محترمتان تشکر و قدردانی نمایم.
 
بدیهی است این تلاش مشترک زمینه مناسبی جهت ادامه همکاری های بعدی بین دو وزارتخانه را فراهم خواهد ساخت.
 
از قادر متعال برای جنابعالی، دولت و ملت دوست و برادر عراق عزت و سرافزاری را خواستارم."

​​