رگولاتوری

در دومین روز از همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات مطرح شد: معرفی تجارب موفق مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی و خصوصی

منبع: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران
دومین روز از چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات با معرفی تجارب موفق مدیریت IT در سازمان های مختلف دولتی و خصوصی امروز سه شنبه 15 دی ماه 94 برگزار شد.
 
دومین روز از این همایش از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و با همکاری انجمن انفورماتیک ایران در مرکز مطالعات بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی از ساعت 8الی 16برگزار شد و به کار خود پایان داد.
 
 
تدوین نظام شاخص های ملی فناوری اطلاعات
در ابتدای این مراسم داود کریم زادگان مدیرکل دفتر کنترل پروژه های فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات به تشریح موضوع تدوین نظام شاخص های ملی فناوری اطلاعات و تاثیر دستاوردهای این نظام بر ارتقا رتبه ایران در ITU پرداخت.
 
کریم زادگان همچنین به سابقه پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اشاره کرد و 33 شاخص فرابخشی در این زمینه را برشمرد.
 
او دراین رابطه گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران تلاش های بسیاری برای استخراج شاخص های کمی فاوا در کشور انجام داده و آمارگیری های تخصصی در این زمینه بر جوامع گوناگون آماری صورت گرفته است.
کریم زادگان دراین رابطه تاکید کرد: قطعا مجموعه کارشناسی شده این آمارها با تمرکز بر موضوع سنجش و پایش می تواند جایگاه واقعی IT را در کشور مشخص کند.
 
مدیرکل دفتر کنترل پروژه های فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد:  سازمان فاوا نظام شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سال 90 به منظور تدوین و اجرا مورد بررسی قرار داد تا درنهایت پس از اجرای فاز صفر، این نظام در سال 92 ابلاغ شد. در سال 93 شاهد اجرای فاز اول نظام پایش شاخص های فاوا در کشور بودیم.
 
کریم زادگان درخصوص اجرای فاز دوم نظام پایش شاخص های فاوا در کشور گفت: سازمان فناوری اطلاعات این فاز را سال94 در کشور اجرایی کرده و امیدواریم شاخص های به دست آمده از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی به توسعه بیشتر فاوا در کشور کمک کند.
 
معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه مدیریت فاوا 
 
دربخش دیگری از چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات، مجتبی لشکربلوکی، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی تجارب موفق این وزارتخانه در زمینه مدیریت استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات را معرفی کرد.
 
لشکربلوکی تدوین برنامه های راهبردی وزارت امور اقتصاد و دارایی در 100 روز اول دولت تدبیر و امید را یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه خواند و گفت: از ابتدای کار وزیرامور اقتصاد و دارایی در دولت تدبیر و امید، برنامه ای مبتنی بر برون رفت از اقتصاد نفتی درنظر گرفته شد و درهمین راستا 8پروژه کلیدی که نقش فناوری اطلاعات در آنها توانمندسازی و یا محرک بوده، تعریف و تبیین شد.
 
او طرح پنجره واحد گمرکی را یکی از این طرح ها خواند و تاکید کرد: ایجاد سامانه مدیریت استراتژیک و تعیین اولویت های راهبردی در وزارت امور اقتصاد و دارایی، قطعا اقدام موثر و راهکار عملیاتی این وزارتخانه در پیشبرد اهداف اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد طی مدت اخیر بوده است.
 
دربخش بعدی این همایش، حمیدرضا احمدیان، مدیرفناوری اطلاعات وزارت امور اقتصاد و دارایی به تعریف چشم انداز ماموریت و برنامه راهبردی این وزارتخانه پرداخت و مجموعه راهکارهای عملیاتی وزارت اموراقتصاد و دارایی مبتنی بر فناوری اطلاعات را تشریح کرد.
 
احمدیان با تاکید براینکه فناوری اطلاعات ابزار قدرتمند وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت تدبیر و امید بوده، گفت:این وزارتخانه با همسو کردن استراتژی های کسب و کار و استراتژی های فاوا موفق شد از این ابزار تکونولوژیک به منظور توانمندسازی اقتصاد کشور بهره بگیرد.
 
او در تشریح اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارایی به استانداردسازی حوزه های تصمیم گیری فناوری اطلاعات با راهبرد حاکمیت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این راستا می توان به تعریف پروژه IX اقتصادی با هدف رگولاتوری اقتصاد کشور و تعیین چارچوبی برای استانداردسازی تبادل اطلاعات اقتصادی اشاره  کرد.
 
در ادامه این همایش مقالات مدل ارزیابی اثربخشی عملکرد فناوری اطلاعات در شهرداری اصفهان، بحث  و بررسی چارچوب های قانونی و مقرراتی ملی و بین المللی سنجش و کنترل شاخص های فا و فاوا  و همچنین مقاله سنجش، پایش، کنترل و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات شرکت فناپ ارائه شدند.
 
آخرین بخش از دومین روز همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات به برگزاری نشست مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات ؛ چالش ها و راه کارها اختصاص یافت و بر نقش خدمات مشاوره مدیریت بر بهبود عملکرد سازمان ها تاکید شد. این نشست با طرح  پرسش و پاسخ های مختلف چالش های مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات از سوی راهبران نشست و حاضرین سالن پایان یافت.

​​