آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

شرکت زیرساخت برای انتخاب مدیر فراخوان داد

منبع: تسنیم
شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور جانشین پروری، تامین و ارتقای آینده شرکت و سرمایه‌های انسانی آن با اجرای طرحی اقدام به شناسایی همکاران علاقه‌مندش به تصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی با رعایت ضوابط و مقررات کرده است.
 
روابط عمومی این شرکت دولتی طی اطلاعیه‌ای که هفتم بهمن منتشر شده، اعلام کرده که بر همین اساس همکاران متقاضی می‌توانند ظرف مدت دو هفته اقدام به تکمیل فرم ارسال آن از طریق پرتال معاونت توسعه مدیریت و منابع به نشانی mtmm.tic.ir کنند.
 
همچنین مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت هم می‌توانند افراد واجد شرایط را معرفی کنند.
 
گفته شده که این بانک اطلاعاتی کاملا محرمانه بوده و به هیچ عنوان در اختیار سایر واحدهای سازمانی قرار نخواهد گرفت.

​​