فناوری اطلاعات

افتتاح اینترنت پر سرعت 501 روستای استان کرمان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در روستای شاهرخ آباد استان کرمان حضور یافت و اینترنت پر سرعت 501 روستای استان را افتتاح کرد.
 
در این مراسم دکتر واعظی توجه به توسعه اینترنت روستایی را ضروری برشمرد و گفت:با توسعه اینترنت پر سرعت روستایی ، ارتباط میان شهر ها و روستاهای استان کرمان برقرار و زمینه ارتقای سلامت،آموزش و ارایه خدمات و سطح زندگی مردم فراهم شد.

​​