رگولاتوری

از سوی رگولاتوری انجام شد؛ واگذاری پیش شماره به دارندگان پروانه FCP

منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از واگذاری پنج میلیون شماره به شرکتهای دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) خبر داد.
 
صادق عباسی شاهکوه گفت: از میان ده شرکت دارای پروانه FCP، هفت شرکت درخواست تخصیص شماره داشتند که 4 میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا هستند.
 
وی با اشاره به اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه FCP است، افزود: از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده، با توجه به پایان انجام مراحل مالی، دو میلیون و 730 هزار شماره در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
 
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت رزرو واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات در سراسر کشور را دارا هستند.
 
وی تصریح کرد: با تخصیص کامل حدود 5 میلیون شماره به شرکتهای دارنده پروانه FCP، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.

​​