فناوری اطلاعات

مدل نظارت بر پروژه‌های طرح جویشگر بومی تدوین می شود

منبع: مهر
دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از تعیین مدل نظارت بر پروژه‌های این طرح خبر داد و گفت: نظارت بر این طرح به صورت تیمی و زیرنظر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام می شود.
علیرضا یاری در بیست وهشتمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی، نظارت بر پروژه‌های این طرح را به شکل تیمی و زیر نظر معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) عنوان کرد.
 
وی در این نشست، گزارشی تحت عنوان «بررسی مدل مشارکت پروژه‌های فراخوان و نهایی سازی مدل اجرای آنها» با عناوین «مدل مشارکت در پروژه‌ها به چه معنایی است و ناظرین پروژه و شاخصهای ارزیابی» را برای حاضران توضیح داد.
 
یاری گزارش مختصری از «میزان پیشرفت طرح جویشگر، اهداف و دستاوردها در این مرحله، فعالیت‌های مدیریت طرح در این مرحله، محاسبه پیشرفت طرح، اقدامات آتی طرح، هزینه‌ها و مشکلات» برای اعضای شورا بیان کرد.
 
در ادامه این نشست، اعضای شورای راهبری طرح جویشگر بومی پیرامون مطالب ارائه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
 
تمام اطلاعات مربوط به این طرح، در سایت جویشگر بومی به آدرس www.didras.ir قابل دسترسی است.

​​