فناوری اطلاعات

چهار کتاب در ایرانداک در حال ترجمه است

منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
دکتر رویا پورنقی، دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی، مهری صدیقی و مریم خسروی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه در حال ترجمه چهار کتاب به صورت مجزا هستند.
دکتر رویا پورنقی کتاب "Understanding Copyright: Intellectual Property in the Digital Age " از انتشارات سیج (SAGE)، منتشر شده در  سال 2015 را در دست ترجمه دارد.
هم‌چنین، دکتر ثقه الاسلامی در حال ترجمه کتاب " (Re)Inventing The Internet: Critical Case Studies" است که توسط سِنس پابلیشرز (Sense Publishers) در سال 2012 منتشر شده است.
مهری صدیقی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات نیز کتاب  " Altmetrics for information professionals: past, present and future" را در دست ترجمه دارد که در سال 2016 توسط چندُس پابلیشینگ (Chandos Publishing) منتشر شده است.
کتاب " web metrics for library and information professionals" منتشر شده در سال 2014 توسط انتشارات فَسِت (Facet) نیز توسط مریم خسروی، دیگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه در حال ترجمه است.
گفتنی است، پیش از این بیش از 200 عنوان کتاب در پایگاه وب ایرانداک به‌صورت تمام متن و رایگان در قالب‌های «پی. دی‌. اف» و «ایی‌.پاب» منتشرشده است.

​​