فناوری اطلاعات

سخنرانی علمی «انباره داده‌ها» برگزار می‌شود

منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سخنرانی علمی «انباره داده‌ها» با سخنرانی امید میلانی‌فر، دانشجوی دكتری پژوهشگاه، برگزار می‌شود.
امید میلانی‌فر، در این نشست با عنوان «انباره داده‌ها» سخنرانی خواهد کرد.
سرفصل‌های این سخنرانی عبارتند از:
•        انباره داده‌ها چیست؟
•        طراحی بعدی چیست و چه تفاوتی با طراحی نرمال دارد؟
•        مدل‌های نیازسنجی و طراحی انباره داده کدامند؟
گفتنی است، امید میلانی‌فر دانشجوی دكترای مدیریت فناوری اطلاعات ایرانداک و  پنلیست این سخنرانی، مجید نبوی، دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایرانداک است.
لازم به توضیح است، انباره داده مخزنی یکپارچه و منحصر بفرد از اطلاعات مورد نیاز سازمان را در قالب مناسب برای دسترسی و تحلیل جمع‌آوری می‌کند.
در این سخنرانی مفاهیم مرتبط در زمینة انباره داده آشنا تشریح و جریان توسعه و نگهداری انباره داده به عنوان دورة زندگی انباره داده از نیازسنجی تا طراحی و پیاده‌سازی بررسی می‌شوند.
این سخنرانی، روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 از ساعت 11 تا 12 در تالار سخن پژوهشگاه برگزار می‌شود.
حضور اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و همكاران پژوهشگاه، برای شركت در این نشست آزاد است.

​​