فناوری اطلاعات

استفاده از USSD برای انجام تراکنش‌های بانکی ممنوع شد

منبع: سینا
استفاده از بستر USSD برای انجام تراکنش‌های بانکی از اول مهر ماه سال ۱۳۹۵ ممنوع شد.
 
طبق نامه ابلاغیه بخش‌نامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت کشور از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های PSP، از اول مهر ماه سال ۱۳۹۵ استفاده از بستر فعلی USSD برای انجام تراکنش‌های بانکی ممنوع شده و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت صرفا مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش‌های بانکی از روش‌های جایگزین و ایمن خواهند بود.
گفتنی است، متعاقبا روش مذکور پس از تایید بانک مرکزی به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد.
 
همچنین، عطف به بخش‌نامه بانک مرکزی و همچنین بند پنجم از صورتجلسه تاریخ سوم فروردین ۹۵ میان بانک مرکزی و شرکت شاپرک، امکان انجام فعالیت در حوزه پرداخت کشور در هر یک از کانال‌ها و درگاه‌های الکترونیکی و با رعایت الزامات فنی و امنیتی برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت وجود دارد.
 
بر همین اساس نیازی به صدور مجوز بانک مرکزی برای هر یک کانال‌ها و درگاه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت وجود ندارد.
 
تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت با رعایت الزامات فنی و امنیتی شاپرک مجاز به فعالیت در تمامی کانال‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از جمله USSD هستند.
 

​​