فناوری اطلاعات

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تنها سیاست‌گذار و حامی بازی در کشور است

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
سید مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، بر عدم موازی‌کاری بین این مرکز و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 95 تاکید کرد.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تنها متولی محتوای فرهنگی دیجیتال در کشور دانست و تاکید کرد: ورود دیگر نهادها به این حوزه بایستی با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
 
براساس تفویض وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عهده‌دار صدور مجوز، سیاست‌گذاری و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای است.
 
سیدمرتضی موسویان که عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز هست تنها برنامه‌ی این مرکز در زمینه بازی‌های رایانه‌ای را مسابقات سراسری خلیج فارس اعلام کرد و در مورد مسابقات خلیج فارس گفت: سال گذشته بازی‌های مسابقه توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انتخاب شدند و شهرداری و وزارت ورزش در برگزاری این مسابقه به ما کمک کردند.
 
موسویان سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای را وظیفه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانست و گفت: بنیاد متولی بازی‌های رایانه‌ای است و دیگر نهادها برای فعالیت و کار در این حوزه بایستی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هماهنگ باشند تا موازی‌کاری صورت نگیرد.
 
 
حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از مسابقات خلیج فارس
 
حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در همین رابطه و نحوه تعامل دو نهاد گفت: از نظر ما مسابقات خلیج‌فارس هم‌پوشانی بین دو نهاد نیست و همانند دوره‌های قبل که حمایت معنوی و مادی از این مسابقات کرده‌ایم، در سال جاری نیز از این مسابقات حمایت خواهیم کرد.
 
کریمی قدوسی به برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای که توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است اشاره کرد و افزود: با توجه به این که متولی عموم مصوبات این برنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طبع آن بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان بازوی اجرایی آن وزارت‌خانه در این حوزه است، باید بین تمامی نهادها تعاملی وجود داشته باشد تا همگی در یک راستا و برای رسیدن به هدفی مشخص کار کنیم و شاهد موازی‌کاری نباشیم.
 
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حضور دکتر سید مرتضی موسویان در هیئت مدیره این بنیاد را مثبت دانست و گفت: با حضور ایشان در هیئت مدیره هماهنگی خوبی بین ما و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وجود دارد که از موازی‌کاری جلوگیری خواهد کرد.

​​