فناوری اطلاعات

بسته رونمایی و تبلیغ، هر ماه به یک بازی اختصاص می‌یابد

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای حمایت معنوی، رسانه‌ای و تبلیغاتی از بازی‌های ایرانی، هر ماه یک بازی ایرانی را رونمایی و تبلیغ خواهد کرد.
 
انتخاب بازی‌ها برای رونمایی، برعهده آرای مردمی بوده و هر بازی که بتواند بیش‌ترین رای را کسب کند پکیج رونمایی و تبلیغات را از آن خود خواهد کرد.
 
بر این اساس فراخوان این فرآیند که در سایت این بنیاد به آدرس ircg.ir قرار داده شده است، شرکت‌های بازی‌سازی می‌توانند با ارسال درخواست نسبت به شرکت در این فرآیند اقدام کنند.
 
روال کار بدین صورت است که ابتدا پروفایل اختصاصی بازی‌ها در سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفته و پس از رسیدن تعداد درخواست‌ها به حد نصاب، نظرسنجی جهت دریافت آرای مردمی آغاز شده و در نهایت عنوانی که بتواند بیش‌ترین رای را کسب کند از حمایت تبلیغاتی برخوردار می‌شود.

​​